Garantie | Betonnen wasbak | SolidDutch Beton

Garantie

  Garantieregeling SolidDutch

   

  Betonnen producten

  SolidDutch geeft op al haar betonnen producten 12 maanden garantie, tenzij bij verkoop nadrukkelijk anders is vermeld. U mag verwachten dat onze wasbakken deugdelijk geproduceerd en duurzaam van aard zijn. Mocht uw product binnen de garantietermijn termijn kapot gaan (lees: in delen gebroken, grote scheuren, grote stukken afgebroken) of gebreken vertonen, dan kunt u aanspraak maken op onze garantieregeling. Dit, uiteraard alleen wanneer uw product:

  Er zijn bepaalde kenmerken onze producten die voortvloeien uit de eigenschappen van beton. Ondanks ons hoogwaardige productieproces en de controle voorafgaand aan verzending bestaat de kans dat deze kenmerken zich na verloop van tijd voordoen. Mochten deze kenmerken zich manifesteren, dan betekent dit als vanzelfsprekend niet dat u aanspraak kunt maken op garantie. De bewuste kenmerken zijn dan ook niet nadelig voor de functionaliteit van het product, maar zijn enkel esthetisch van aard. Een aantal voorbeelden:

  • Ontstaan van kleine scheurtjes; deze kunnen zich voordoen door het uitharden of werken (krimp en uitzetten als gevolg van verschillen in temperatuur) van het beton, of gewoon door het regulier gebruik.
  • Kleine luchtbelletjes (aan het oppervlak); soms worden deze luchtbelletjes pas in een later stadium zichtbaar.
  • Kleurverschil (aan het oppervlak); doordat beton een samenstelling is van verschillende materialen kan een variatie in kleur ontstaan.
  • Vlekvorming en verkleuring; ondanks de hoogwaardige bescherming die onze betonnen producten meekrijgen kunnen wij niet volledig voorkomen dat beton enigszins verkleurd of vlekken gaat vertonen
  • Krassen en oppervlakte beschadigingen; beton is van nature een hard en sterk materiaal, desondanks kunnen harde, zware en scherpe voorwerpen het oppervlak beschadigen. Dit geldt ook voor beschadigingen van de optionele laklaag; deze is ook aan slijtage onderhevig en zal bij intensief gebruik derhalve sneller slijten.

  Overige producten

  Ook voor onze overige producten (anders dan betonnen producten) geldt een garantietermijn van 12 maanden. Is uw product beschadigd of incompleet, is er sprake van een fabricagefout of is uw product kapot gegaan ondanks normaal gebruik: neem dan vooral contact met ons op. Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de garantie, evenals beschadigingen of mankementen voortvloeiend uit incorrecte montage. Uitsluiting van garantie is eveneens het geval bij verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud of bij toepassing van onjuiste reinigingsmiddelen.

  Garantieregeling

  Komt u, naar uw mening, in aanmerking voor garantie of twijfelt u hierover: neem dan vooral contact met ons op. Wij beoordelen zo spoedig mogelijk of u in aanmerking komt middels inspectie (op afstand of op locatie). Komt u daadwerkelijk in aanmerking, dan zullen wij uw product vergoeden of vervangen.

  Bij toegekende garantie waarbij omruilen niet mogelijk of wenselijk is, worden enkel de kosten voor vervanging van de onder de garantie vallende zaken vergoed. Ook eventuele verzendkosten worden, mits het levering in Nederland betreft, vergoed. Bijkomende kosten als (de)montage, verzending en/of transport naar het buitenland worden expliciet niet vergoed.

  Heeft u nog vragen omtrent de garantieregeling van SolidDutch, dan vernemen wij dit graag.